ODBIJANjEM zahteva srpskih poslanika da parlament BiH razmatra jednostranu odluku direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića o obradi rezultata popisa, po kojoj će 190.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka, koji žive u inostranstvu dobiti status stalnih stanovnika u BiH, poslanici iz Federacije žele da netačni podaci budu objavljeni do 1. jula – preglasavanjem Srpske!

To je ocena srpskih poslanika, nakon što je u utorak odbačen njihov zahtev da se parlament BiH izjasni o spornoj odluci u vezi sa obradom rezultata popisa, koja je neprihvatljiva za Srpsku.

Poslanici iz FBiH nisu prihvatili ni predlog da se o popisu govori na narednoj sednici, koja je zakazana za 15. jun. Srpski poslanici iz RS tvrde da Bošnjaci žele da se, falsifikovanjem rezultata popisa, prikažu kao “apsolutni gospodari BiH”.

Zbog ovog stava poslanika iz FBiH, šef Kluba poslanika SNSD u parlamentu BiH Staša Košarac pozvao je ministre iz RS u Savetu ministara BiH i poslanike i delegate parlamenta BiH da učestvuju u radu ovih institucija, ali da ne donose odluke, sve dok ne bude rešen ovaj problem.

– Vlast na nivou BiH je još jedanput pala na ispitu – rekao je Košarac i naglasio da je stav institucija RS jasan – Jukićeva odluka je nezakonita i mora biti povučena.

On kaže da RS traži samo tačne podatke.

– SNSD neće podržati falsifikat rezultata popisa – istakao je Košarac.

On je rekao da mu ovo liči na pokušaje iz FBiH da se upropasti i popis i rezultati popisa, što je veoma loša poruka.

– Potpuno je jasno da se ovde pitaju samo politički subjekti iz FBiH. SNSD smatra da je to nedopustivo i da u ovom procesu mora da se jednako pita i Republika Srpska – istakao je Košarac.

POSLANICI IZ FBiH BRANE JUKIĆA
POSLANICI iz FBiH kažu da odluka direktora Agencije za statistiku BiH nije nezakonita, pa samim tim i da nije potrebna nikakva rasprava o ovom pitanju u parlamentu BiH. Kažu da je uslov BiH na putu ka EU da što pre objavi rezultate popisa stanovništva.

Naglasio je da Srpska ima kapacitet da privremeno zaustavi donošenje odluka u institucijama BiH, jer ima tri ministra u Savetu ministara i predsedavajuće oba doma parlamenta BiH, koji zajedničkim i usaglašenim delovanjem mogu da obezbede uslove da Jukić što pre povuče svoju nezakonitu odluku.

– Nažalost, danas imamo situaciju da se ovde pita samo FBiH, a da se ignorišu stavovi RS – ponovio je Košarac.

Međutim, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Mirko Šarović rekao je da ne vidi nijedan razlog da zbog aktuelne situacije u vezi sa popisom Savet ministara BiH obustavlja svoj rad i da novonastale probleme treba da reše institucije u BiH, nadležne za statistiku.

– Pred Republičkim zavodom za statistiku stoji više mogućnosti i alternativa kad je reč o popisu i rezultatima popisa, i mislim da nema smisla da Savet ministara BiH radi nešto za šta po zakonu nije ovlašćen – rekao je Šarović.

On smatra da bi bilo dobro da Vlada Srpske uputi određene instrukcije Republičkom zavodu za statistiku, kao jednom od vlasnika popisnog materijala, ističući da je to možda i najbolja opcija za otklanjanje nezakonitosti uočenih u odluci o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva.

Šarović je ponovio da Savet ministara BiH po zakonu nema direktnu nadležnost za popis stanovništva i zbog toga se informacija o tom procesu do sada nije našla na dnevnom redu sednica Saveta, ali da postoji mogućnost da to učini, ukoliko zatraži parlament BiH.


PAŠALIĆ: BOŠNjAKA NEMA VIŠE OD 45 ODSTO

DEMOGRAFI iz RS upozoravaju da Bošnjaci po svaku cenu žele da prikažu da čine 50,10 odsto stanovništva u BiH. Navode i podatak da je pre rata u BiH živelo 4,3 miliona stanovnika, od čega su tadašnji muslimani činili 43,4 odsto (1,9 miliona), Srbi 31,2 odsto (1,3 miliona), Hrvati 17,3 odsto (760.852) i ostali 342.000.

– Udeo Bošnjaka ne može biti veći od 45 odsto – kaže demograf Stevo Pašalić.