U Novom Pazaru je održan trilateralni sastanak predstavnika omladinskih organizacija SDA Sandžaka, AK Partije Turske i Bošnjačke Stranke Crne Gore.

Jučerašnji susret je nastavak dobre saradnje AM SDA Sandžaka sa omladinom AK Partije, čiji je lider Redžep Taip Erdoan i Forumom mladih Bošnjačke Stranke.

Na sastanku su precizirane buduće aktivnosti i modeli čvršćeg povezivanja na svim nivoima. Razgovaralo se o vitalnim temama i potrebama omladine Sandžaka, kao i o važnim poduhvatima koji su ocenjeni kao prioritetni za zajedničku realizaciju u narednom periodu.

Delegaciju AM SDA Sandžaka činili su predsednik Edin Gudžević, Generalni sekretar Amir Hasurdžić i članovi predsedništva Asocijacije mladih Samra Ugljanin i Merfid Kamešničanin.

Goste iz Turske predvodio je potpredsednik Omladine AK Partije Emre Ćaliskan, a na čelu delegacije FM BS Crne Gore bio je predsednik omladine Sead Šahman.