Sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Enisa Bilajac, koja je pre godinu dana disciplinski kažnjena, jer je bez odeće u svojoj kancelariji radila vežbe pored prozora, vraćena je na posao, jer je ocenjeno da se skinula iz nehata, a ne sa predumišljajem.

Visoki sudski i tužilački savet (VSTS) BiH odbio je žalbu Kancelarije disciplinskog tužioca i potvrdio odluku drugostepene disciplinske komisije kojom je njoj odobren povratak na posao.

Prema toj odluci, prestala je da važi mera udaljenja Bilajčeve sa dužnostisudije Vrhovnog suda FBiH, koju joj je u julu 2013. izrekla prvostepenadisciplinska komisija za sudije VSTS-a.

“Imenovana nije prekršila odredbu Zakona o VSTS-u o ponašanju koje predstavlja
ozbiljno kršenje službene dužnosti i koje dovodi u pitanje poverenje javnosti u
kredibilitet sudstva. Počinila je samo jedan prekršaj i to iz nehata, koji
govori o ponašanju u sudu i izvan suda, a koje šteti ugledu sudijske funkcije”,
navedeno je u obrazloženju odluke.

Istaknuto je i da je neosnovan žalbeni prigovor Kancelarije disciplinskog

tužioca, da je drugostepene disciplinske komisija, koja je sudiju vratila na
posao, gotovo u potpunosti zanemarila kodeks sudijske etike.

Naime, VSTS piše u odluci da je tužena disciplinski prekršaj učinila iz

neopreznosti, nehata, a ne s namerom i umišljajem, objavio je Glas Srpske.