PADA SEVER KOSOVA

Kosovska obaveštajna agencija (AIK) i Kosovska policijska služba (KPS) pripremaju nasilno zauzimanje severa Kosova uz prećutnu podršku Kfora i NATO-a

Najmoćnije države Zapada, koje su priznale nezavisnost Kosova, kao uslov Srbiji za dalje pregovore o članstvu u EU pored ostalog zahtevaju potpuno ukidanje tkz. paralelnih bezbednosnih i pravosudnih struktura na severu Kosova, i potpunu primenu sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima.

Započeta je intenzivna psihološko-propagandna delatnost kosovskih obaveštajno-bezbednosnih snaga podržanih od obaveštajnih struktura država članica NATO-a.

Cilj te aktivnosti je potpuna integracija severnog dela Kosova u albansko društvo i ustavno-pravni poredak Vlade u Prištini. Da bi taj cilj bio ostvaren, Albancima i njihovim pokroviteljima iz NATO-a trenutno je zadatak da operativnim radom dokumentuju delovanje srpskih snaga bezbednosti i tkz. paralelnih bezbednosnih struktura i njihovih oslonaca na severu Kosova, i da to plasiraju u javnost. Akciju su započeli albanski mediji u kojima je pokrenuta kampanja u kojoj se iznose „kompromitujući“ obaveštajni podaci Kfora u vezi sa delovanjem srpskih bezbednosnih struktura na severu Kosova. Takođe se iznose i obaveštajni podaci sa kojima raspolažu albanske obaveštajne službe, u kojima se detaljno opisuje način funkcionisanja bezbednosnih struktura na severu, njihovo brojčano stanje, i navode se pojedina lica za koja albanske službe navode da su agenturni oslonci srpskih tajnih službi na Kosovu.

Presuda Haškog tribunala kojom će već u četvrtak Ramuš Haradinaj postati nacionalni heroj Albanaca na Kosovu, predstavljaće okidač za momentalno pogoršavanje srpsko-albanskih odnosa i uvod u eskalaciju sukoba na severu Kosova

Saznanja kosovskih obaveštajnih službi

U vezi sa bezbednosnom situacijom na severu Kosova direktor Kosovske obaveštajne agencije (AKI) Baškim Smakaj i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izneli su u javnost da raspolažu sa potpunim i proverenim podacima o delovanju paralelnih bezbednosnih struktura na severu, kao i o broju lica koje MUP Srbije povremeno šalje na područje Kosova.

AKI se oslanja se na podatke dobijene od više od 80 svojih saradnika-agenata koji deluju na području severa KiM. Takođe po tom pitanju AKI sarađuje sa zapadnim obaveštajnim službama država članica NATO-a i obaveštajno-bezbednosnim strukturama unutar misija Kfora i Euleksa koje deluju na Kosovu.

Prema podacima AKI, na severu Kosova deluje oko 1.000 lica koja su uključena u bezbednosne strukture koje navodno finansira Republika Srbija. Navedenu bezbednosnu strukturu pripadnici AKI dele na nekoliko grupa pripadnosti: MUP Srbije, lokalne jedinice civilne zaštite, pojedine organizovane ekstremne i kriminalne grupe, i lica koja rade za srpske tajne službe BIA, VBA i VOA. Povremeno se na području severa Kosova angažuje od 200 do 400 pripadnika MUP-a Srbije u zavisnosti od aktivnosti koje žele da sprovedu, tvrde predstavnici albanskih bezbednosnih struktura u sklopu najnovijih medijskih aktivnosti uperenih ka eliminaciji tkz. srpskih paralelnih struktura na severu Kosova.

Prema navodnim operativnim saznanjima AKI, u severnom delu Kosovske Mitrovice nedavno su identifikovali dve baze odakle se rukovodi strukturama MUP-a Srbije.

Jedna baza nalazi se u Ulici oslobođenja u blizini Vatrogasnog doma u Bošnjačkoj mahali, dok se druga baza nalazi u Ulici knjaza Miloša kod crvenih solitera, tvrde albanski obaveštajci.

Kao lice koje rukovodi akcijama MUP-a na području Kosovske Mitrovice, AKI je identifikovala izvesnog Đorđa Dragovića zvanog Đole.

U vezi sa lokalnim jedinicama „Civilne zaštite“ na severu Kosova, AKI raspolaže podacima namenjenim da „iscure“ u javnost – da „Civilna zaštita“ broji ukupno 385 pripadnika, isto su odeveni, tj. nose teget jakne na kojima vidljivo piše „Civilna zaštita“ i na engleskom „Civilian Corps“. Naoružani su pištoljima, koje svakodnevno nose, a poseduju i dugo naoružanje i ručne bombe.

U sastavu „Civilne zaštite“ na severu Kosova nalaze se pojedini bivši pripadnici Vojske Srbije, MUP-a, kao i grupacija zvana „Čuvari mosta“, tvrde u prištinskim obaveštajno-bezbednosnim strukturama.

 U sastav srpskih bezbednosnih tkz. paralelnih struktura na severu Kosova, Albanci u Prištini uvršćuju i vatrogasne jedinice na severu, koje imaju 100 pripadnika.

Informacija koje se ovih dana učestalo vrti u prištinskim medijima jeste da se pripadnici „Civilne zaštite“ finansiraju od strane Vlade Republike Srbije. U vezi sa delovanjem navodnih kriminalnih i ekstremističkih grupa, albanske službe bezbednosti raspolažu saznanjima o postojanju 21 takve organizovane kriminalne i ekstremističke grupe sa kojima se rukovodi, navodno, iz Beograda.

Među najaktivnijima je „Srpski narodni pokret 1389“, koji je na Kosovu formirao svoje ogranke, a takve informacije u poslednje vreme plasira AKI putem medija u Prištini.

Kada su u pitanju agenturni saradnici srpskih tajnih službi, AKI plasira u javnost da je identifikovala više lica koja agenturno deluju na Kosovu za potrebe srpskih tajnih službi BIA, VBA i VOA. U narednom periodu ne isključuje se i mogućnost hapšenja pojedinih saradnika srpskih tajnih službi, kako bi se dokazalo, pre svega međunarodnoj zajednici, njihovo nelegalno delovanje na području Kosova sa ciljem dopunskog vršenja pritiska na Vladu Srbije da razmontira tkz. paralelne strukture na severu Kosova.

AKI je protekle nedelje objavila da je u zajedničkoj akciji sa jedinicom ROSU 12. juna 2009. godine uhapsila trojicu pripadnika VOA, koji su kasnije uz posredovanje Kfora oslobođeni iako su ih teretili za subverzivnu aktivnost protiv ustavnog poretka nezavisnog Kosova.

Podaci zapadnih obaveštajnih službi

Poslednjih dana u uticajnim medijima u Prištini citiraju se anonimni izvori iz NATO obaveštajno-bezbednosnih struktura, i njihove izjave i procene koje ukazuju da su srpske paralelne strukture na severu Kosova slabo obučene i da nemaju nikakvu koordinaciju u radu na terenu.

Ti anonimni izvori, kojima se poslednjih dana daje značajan prostor u prištinskim medijima, tvrde da na severu deluju Srbi koji imaju određena borbena iskustva iz rata, ali da oni nisu dobro organizovani niti bi bili u stanju da efikasno i brzo odgovore na napad kosovskih bezbednosnih snaga, jer nisu sposobni da izvrše brzu i adekvatnu mobilizaciju ljudstva i njihovo raspoređivanje i pravovremeno upućivanje na krizna područja. U kosovskim medijima objavljen je i podatak da je brojčana snaga srpskih paralelnih bezbednosnih snaga na severu oko 600 ljudi, ali da se veliki deo tih pripadnika obično nalazi van teritorije Kosova.

Na policajce KPS-a srpske nacionalnosti na severu Kosova, koji su mahom i danas na platnom spisku MUP Srbije, kako to ocenjuju u AKI, u vrhu obaveštajno-bezbednosnih struktura u Prištini gledaju kao na malu opasnost, ocenjujući da ti kadrovi nemaju neki značaj u odbrani srpskog severa Kosova.

Posebnu pažnju albanskih medija privlači izveštavanje o tkz. paravojnim i ekstremističkim organizacijama Srba na severu Kosova, kako ih klasifikuje AKI u svojim izveštajima.

Te strukture po svemu sudeći ponajviše preokupiraju rad albanske agenture i obaveštajnih operativaca NATO-a na Kosovu, prema natpisima u odabranim prištinskim medijima. Reč je o „Obrazu“, „Srpskom narodnom pokretu 1389“ i drugim srpskim organizacijama koje popunjavaju, kako se naglašava u tim izveštajima, bivši pripadnici srpske policije i vojnici, te su iz tog razloga te grupe osposobljene za vođenje oružanih sukoba.

U tom smislu obaveštajno-bezbednosni vrh Albanaca i NATO-a u Prištini kao najjaču kariku u lancu tkz. paralelnih bezbednosnih struktura na severu Kosova vide u organizaciji „Čuvari mosta“, za koju AKI tvrdi da ima oko 160 pripadnika, da su oni učestvovali u skoro svim dosadašnjim sukobima na severu Kosova, i da je oko 20-ak najistaknutijih pripadnika te organizacije na platnom spisku Republike Srbije i njenih bezbednosnih institucija.

Ono što je posebno uočljivo u albanskim medijima poslednjih dana, i u njihovom izveštavanju o srpskim paralelnim strukturama na severu, jeste ocena, koja se provlači manje-više kroz sve tekstove i emisije, da srpski otpor u vidu paralelnih struktura ne predstavlja problem za Prištinu, sem ukoliko u eskalaciji sukoba na severu ne reaguju MUP Srbije i Vojska Srbije prelaskom administrativne granice.

Kako „Akter“ saznaje, upravo su to AKI i Kfor stavili kao zadatak svojoj obaveštajnoj agenturi da istraži, da sakupi podatke iz kojih će se dobiti odgovor na pitanje kako bi Srbija reagovala, posebno Vojska i Policija u slučaju nasilnog zauzimanja severa Kosova od strane vlasti u Prištini.

Ako se uzme u obzir i intenzivna kampanja u kosovskoj javnosti koja se ovih dana vodi preko albanskih odabranih medija, koji posvećuju veliku pažnju srpskim bezbednosnim strukturama na severu, sa ciljem njihove kompromitacije i stvaranja odijuma u javnosti koji će podržati neophodnost za oružanu akciju na severu Kosova sa ciljem uspostavljanja pune kontrole vlasti u Prištini nad celom teritorijom KiM, onda se da zaključiti da pregovori Hašima Tačija i Ivice Dačića nisu pregovori, jer mnogo šta ukazuje da Priština nastoji uz pomoć moćnog saveznika, u prvom redu SAD, da reši pitanje severa i pre okončanja pregovora koji se odvijaju pod pokroviteljstvom EU i Ketrin Ešton.

Kako „Akter“ saznaje u Prištini, odgovor na pitanje kako bi Srbija reagovala na nasilno zauzimanje severa Kosova, i eliminaciju paralelnih struktura bezbednosti sa tog prostora, vlasti u Prištini, vrh Kfora i NATO već imaju. Zaključak zapadnih obaveštajno-bezbednosnih službi jeste da državni vrh Srbije neće narediti upućivanje jedinica Vojske Srbije i MUP-a da pređu administrativnu liniju između Kosova i uže Srbije sa naredbom da intervenišu, ukoliko dođe do eskalacije na severu i pokušaja njegovog nasilnog zauzimanja od strane vlasti u Prištini.

Ono što se poslednjih dana u prištinskim medijima takođe može pročitati, a odnosi se na odnos Vlade Srbije i državnog vrha prema KiM, ogleda se u medijskoj analizi i zainteresovanosti i praćenju tema vezanih za KiM. Između ostalih i to je jedan od pokazatelja Albancima iz Prištine da državni vrh Srbije ne daje preterani značaj KiM.

Prema natpisima u prištinskim medijima, Kosovo je Srbima u Beogradu i širom Srbije u drugom planu, srpska javnost je po tom pitanju potpuno podeljena i neorganizovana. Obično vlada ležerna atmosfera u Kosovskoj Mitrovici i u Beogradu, dok izmerena minutaža koja je o događajima i sukobima na Kosovu data u elektronskim medijima, posebno u Brđanima, Zubinom Potoku i drugim mestima, kao i vremenska zastupljenost u informativnim emisijama koje su ti događaji dobili, potvrđuju zaključak da Kosovo za Vladu Srbije sve manje predstavlja težišno pitanje.

Takođe su sačinjene i analize o reakciji aktuelne vlasti i opozicije, o čemu su izrađene kompletne procene koje su dostavljene Euleksu i Kforu, a iste poseduju i kosovske bezbednosne strukture.

U bazama podataka obaveštajnih struktura Kfora izneti su detaljni podaci za sve viđenije Srbe kao i pojedine organizacije kao što su „Čuvari mosta“, „Civilna zaštita“ i slično. Posebno su obaveštajno sagledavani srpski lideri sa severu Kosova o kojima se vodi evidencija od 1999. godine. Za svako lice vodi se poseban obaveštajni dosije, gde su pored fotografija dati i podaci o njihovim kontaktima, vozilima, kretanju i slično.

Sve se to ovih dana može naći u izveštajima albanskih medija, novina, TV, internet portala, uz uočljivu pasivnost srpskih medija na tu temu, u šta se „Akter“ uverio poslednjih dana istražujući ovu temu i proveravajući neke od navoda prištinskih medija.

Jasno je da su primena sporazuma u vezi sa integrisanim upravljanjem prelazima i ukidanje bezbednosnih i pravosudnih institucija i struktura Srbije na severu Kosova glavni uslovi za dobijanje datuma početka pregovora Srbije za prijem u EU, i da će aktuelna Vlada Srbiji nastojati u potpunosti da ih sprovede.

Ostaje nepoznanica kako će na takvu odlučnost vlasti reagovati Srbi sa Kosova, posebno one strukture koje su do sada bile zadužene za organizaciju odbrane severnog dela Kosova i Metohije.

Na čijoj će strani biti međunarodna zajednica najbolje potvrđuje Agron Bajrami, glavni urednik najmoćnijeg kosovskog medija „Kohe ditore“, koji je pre tri nedelje u ekskluzivnom intervjuu za „Akter“ izjavio „da je najvažnija i jedina stvarno relevantna platforma ona iza koje stoje EU i SAD a to je: Kosovo je država, podela nije opcija, okvir za rešenje postavljen je od Brisela i Vašingtona, i to neće moći da promeni nikakva srpska ili kosovska platforma“. Toliko o pregovorima Ivice Dačića i Hašima Tačija, o platformi Tomislava Nikolića i Vlade Srbije za KiM, i o budućnosti severa Kosova.

Kadri Veselji, bivši šef Kosovske obaveštajne službe

Baškim Smakaj, direktor Kosovske obaveštajne agencije

Kosovske tajne službe
Kosovska informativna služba KŠIK nastala je 1999. godine od pripadnika vojne obaveštajne službe OVK, koju su pretežno sačinjavala lica sa kriminalnom prošlošću. Tako KŠIK na čelu sa Kadrijem Veseljijem praktično postaje glavna obaveštajna služba na Kosovu i preuzima primat od Albanske informativne agencije AIK, koja je formirana početkom 90-tih, i koja je delovala u okviru FARK-a, albanske oružane formacije samoproglašene Kosovo Republike, u kojoj su bili pretežno bivši oficiri JNA i radnici DB-a i MUP-a albanske nacionalnosti. Rivalitet i sukobi između albanskih suparničkih službi KŠIK, koja je delovala kao služba Demokratske partije Kosova, i AIK, koja je delovala kao služba Demokratskog saveza Kosova, postojali su tokom sukoba na Kosovu, a nastavljeni su nakon završetka rata. KŠIK formalno prestaje da postoji juna 2008. godine, kada je na insistiranje međunarodne zajednice osnovana Kosovska obaveštajna agencija AKI, čiji je direktor Baškim Smakaj.

Advertisements
  1. #1 od Ivan Ilic, 5. Marta 2014. - 00:01

    Bolje Siptari da znaju imaju na umu dasu Rusi vec stavili”kvadratni koren na Kosovo”Ugase Avganistan Kosovo gubi INTERES Amerike!zatvarase Americka Apoteka!Saudiska Arabija je platila Ameriku I NATO da sruse Yugoslaviju!ALI Putin vec drzi na nisanu Saudiska naftna polja I Katara I Emirata to ako sprzi!Ugasice NATO!EU(evro)gasi pola Amerike I dolar!DOLAR zivi od saudiske nafte!MRAK PADA 13-vek krece!
    Rusija izvrsice DESANT na Kosovo 60.000 vojske sve ostalo!
    Siptari mislim na UCK! Vec kupuju po Albaniji Kuce znaju sta dolazi na Kosovo obicni Siptari nemaju sta dase plase jer Opet sveje to Srbija.Amerika?Ona slusa I kontrolisana od Engleske!Medjutim Putin stego jaja Engleskoj I Turska odma sa Kinom zatvorila Bosfor I Turska ide klizi prema Ruskoj federaciji!Ta “Velika Albanija”Toje zvakaca guma samo!

  2. #2 od enver, 5. Marta 2014. - 21:09

    Ivane da nisi iz Belišća jel tu postoji jedan pa mislim da si to ti.Znaš ti si se borio za Hrvatsku i bio si hrabar ,ali ti je ostalo usađeno u genetski (Čubrilović,načrtanje) kod fašizam .To što si napisao desiče se sutra a možda malo sutra.

Vaš komentar

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s