TEŽAK ISPIT ZA BEZBEDNOSNE SLUŽBE

Novi protesti, koji su zakazani za 7. mart u Sarajevu, pokazaće da li je federalna policija naučila lekciju od prošlog meseca, ili su službe zadužene za preventivno delovanje i dalje u konfuziji

Upozorenje direktora Federalne uprave policije FBiH Dragana Lukača članovima Parlamenta da bi u Sarajevu 7. marta mogle da se ponovne masovne demonstracije poput onih s početka februara, koje su se proširile na više kantona, otvorilo je niz pitanja. Ono što javnost najviše interesuje jeste ko i s kojim ciljem organizuje proteste, da li je povod zaista loša ekonomska situacija, ili nešto drugo, kao i koliko je federalna policija spremna da spreči nerede.

BiH se nalazi pred novim izazovima, a sve bezbednosne službe pred teškim ispitom. Novi protesti, koji su zakazani za 7. mart u Sarajevu, pokazaće da li je federalna policija naučila lekciju od prošlog meseca, ili su službe zadužene za preventivno delovanje i dalje u konfuziji.

Komplikovana policijska struktura

Prema saznanjima federalne policije, nasilne grupe demonstranata imale su organizaciju, finansijere i logistiku. S druge strane, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) i Federalna uprava policije (FUP) nemaju zakonski osnov da reaguju u situacijama masovnog narušavanja javnog reda i mira, osim kada je u pitanju zaštita objekata. Tako na primer direktor FUP-a nema nadležnosti da naređuje kantonalnim komesarima, zbog čega je predloženo da se izmene sadašnji zakonski propisi u Federaciji kako bi se stvorile pretpostavke za organizovanje policije u vanrednim situacijama.

Lukač je podsetio i na komplikovanu strukturu policije u Federaciji BiH. Prema njegovim rečima, kantonalni policijski organi imaju nadležnost u zaštiti kantonalnih organa i institucija. Federalna uprava policije ima nadležnost da štiti federalne institucije. To je možda i jedan od uzroka zašto nije bilo saradnje i koordinacije između obaveštajno-bezbednosnih institucija u Federaciji. Zanimljivo je da FUP od Agencije za istragu i zaštitu BiH (SIPA) i Obaveštajno-bezbednosne agencije (OBA) nije dobio nijednu informaciju koja se odnosi na planove demonstranata.

Predstavnici Republike Srpske iz Komisije za odbranu i bezbednost Parlamenta BiH, takođe ističu da bezbednosni sistem na nivou Federacije ne funkcioniše. To je potvrđeno više puta, počev od terorističkog napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu do poslednjih demonstracija, u kojima je, pored ostalog, zapaljena zgrada Predsedništva BiH.

Sve to potvrđuje da ne postoji koordinacija rada obaveštajno-bezbednosnih službi i policije. Tokom poslednjih nemira posebno je zatajila Direkcija za koordinaciju policijskih tela, kojom rukovodi Ministarstvo bezbednosti. Ta Direkcija je, osim za procene i sprovođenje mera operativnog, fizičkog i tehničkog obezbeđenja VIP osoba i objekata od državnog značaja ili interesa, nadležna za analizu podataka prikupljenih od drugih bezbednosnih službi koji se odnose na bezbednosnu situaciju u BiH.

Prema oceni predstavnika iz RS, za navedeno stanje u bezbednosnom sektoru najviše su krive bošnjačke partije. Prema tvrdnjama iz Banjaluke, bošnjačke partije su praktično stvorile paralelne obaveštajne strukture. Na taj način, uz javašluk u bezbednosnom sektoru, nastoje da pokrenu novu reformu u cilju stvaranja jedinstvene policije.

Ko je zatajio

Mesec dana posle rušilačkih demonstracija svima je jasno da je na prvim bezbednosnim izazovima zakazao praktično ceo obaveštajno-bezbednosno policijski sistem na nivou Federacije BiH. Otud i međusobna optuživanja rukovodilaca službi OBA, SIPA, FUP-a i Direkcije za koordinaciju policijskih tela.

Inače, obaveštajno-bezbednosni sistem na nivou Federacije BiH čine Ministarstvo bezbednosti BiH, Granična policija, Državna agencija za istragu i zaštitu (SIPA), Direkcija za koordinaciju policijskih tela i Obaveštajno-bezbednosna agencija (OBA). Na entitetskom nivou postoje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH i Policija Distrikta Brčko. MUP RS ima Centre javne bezbednosti u Banjaluci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Federalna uprava policije ima svoja ministarstva unutrašnjih poslova u svim kantonima.

Ministarstvo bezbednosti BiH, na čijem se čelu od novembra 2012. godine nalazi Fahrudin Radončić, lider stranke Savez za bolju budućnost BiH, nadležno je, pored ostalog, i za zaštitu lica i objekata, prikupljanje i korišćenje podataka od značaja za bezbednost, organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Distrikta Brčko u ostvarivanju bezbednosnih zadataka u interesu države.

U sastavu tog Ministarstva kao upravne organizacije su Direkcija za koordinaciju policijskih tela BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Agencija za forenzička ispitivanja i veštačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku i Služba za poslove sa strancima.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je državna policijska agencija pod upravom Ministarstva bezbednosti BiH. Osnovana je 2002. godine kao Agencija za informacije i zaštitu. U junu 2004. godine transformisana je u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, i postala je prva policijska agencija koja svoju nadležnost ostvaruje na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Agencija je dobila operativnu samostalnost, a njeni težišni zadaci su sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih dela iz nadležnosti Suda BiH, fizička i tehnička zaštita štićenih ličnosti i objekata i ugroženih svedoka. Ona hapsi osobe osumnjičene za ratne zločine, bori se protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je državna policijska agencija pod upravom Ministarstva bezbednosti BiH. Osnovana je 2002. godine kao Agencija za informacije i zaštitu. U junu 2004. godine transformisana je u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, i postala je prva policijska agencija koja svoju nadležnost ostvaruje na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Agencija je dobila operativnu samostalnost, a njeni težišni zadaci su sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih dela iz nadležnosti Suda BiH, fizička i tehnička zaštita štićenih ličnosti i objekata i ugroženih svedoka. Ona hapsi osobe osumnjičene za ratne zločine, bori se protiv organizovanog kriminala i terorizma, sprečava trgovinu ljudima i pranje novca. Sedište agencije je u Istočnom Sarajevu, a regionalne kancelarije nalaze se u Banjaluci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli.

Direkcija za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine vrši poslove komunikacije, saradnje i koordinacije između policijskih tela BiH, i preduzima potrebne mere i radnje u cilju koordinacije operativnih zadataka policijskih tela na nivou države. Ona takođe ostvaruje komunikaciju, saradnju i koordinaciju policijskih tela s odgovarajućim telima u Bosni i Hercegovini u vezi s pitanjima međunarodnog karaktera ili značaja za rad policije, kao i pitanjima iz nadležnosti Suda. Svakodnevno prikuplja i objedinjava bezbednosne informacije koje su relevantne za BiH, uz praćenje bezbednosnog stanja i izveštava nadležna policijska i druga tela u Bosni i Hercegovini.

Direkcija analizira podatke prikupljene od policijskih agencija, sačinjava analitičke izveštaje i preporuke koji se odnose na bezbednosnu situaciju u BiH. Takođe učestvuje u razvoju i primeni strateških i akcijskih planova i prati njihovo sprovođenje.

Konfuzija i neorganizacija

Obaveštajno-bezbednosna agencija (OBA) formirana je 22. marta 2004. godine, kada je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sednici Zastupničkog i Doma naroda usvojila Zakon o obaveštajno-bezbednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Agencija je počela sa radom 01. juna 2004. godine. U njen sastav ušle su civilne obaveštajne institucije koje su ranije delovale u entitetima, Obaveštajno-bezbednosna služba Republike Srpske (OBS) i Federalna obaveštajno-sigurnosna služba (FOSS) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakonom je određeno da se na teritoriji Bosne i Hercegovine ne mogu osnivati ni delovati nikakve druge civilne obaveštajno-bezbednosne strukture.

OBA je odgovorna za prikupljanje obaveštajnih podataka u vezi s unutrašnjim i spoljnim pretnjama po bezbednost BiH. Takođe je odgovorna i za analiziranje prikupljenih podataka i njihovo prenošenje ovlaštenim institucijama i najvišim organima vlasti, kao i za prikupljanje i analiziranje i prenošenje obaveštajnih podataka sa svrhom pružanja pomoći nadležnim službenim osobama, radi otklanjanja pretnji po bezbednost BiH.

Očigledno je da je obaveštajno-bezbednosni sistem BiH, za koji se godišnje iz budžeta izdvaja oko 100 miliona evra, delovao konfuzno i neorganizovano. Najviše je zatajilo Ministarstvo bezbednosti, koje je odgovorno za rad SIPA i Direkcije za koordinaciju policijskih tela u BiH.

Reagovanja u RS

U Republici Srpskoj su zadovoljni funkcionisanjem njihovog Ministarstva unutrašnih poslova. Oni ističu da problem nefunkcionisanja bezbednosnih službi i policije u Federaciji BiH nastoji da se iskoristi kako bi se izdejstvovale nove zakonske reforme koje bi postepeno dovele do ukidanja entitetskih i stvaranja jedinstvene policije.

Zvaničnici RS smatraju da nije slučajno što su prvo napadnute kantonalne institucije, pa onda Predsedništvo BiH, koje praktično predstavlja stub multietničnosti sa tri konstitutivna naroda. Nakon toga težište napada bilo je na entitetskoj vladi.

Iako februarski događaji koji su potresli BiH nisu bili organizovani po etničkoj i verskoj osnovi, već su bili socijalnog karaktera, parole koje se pojavljuju poslednjih dana ukazuju na moguću politizaciju nemira najavljenih za 7. mart. Sve više je parola sa zahtevima za ukidanje kantona i entiteta, kao i onih na kojima piše „Jedna država, jedan predsednik, jedan Ustav“. Tako se od prvobitnog pokušaja rušenja kantonalnih vlada prelazi na zahteve za pad kompletne federalne vlade i tročlanog Predsedništva BiH. To se u RS procenjuje kao pokušaj postepenog razbijanja Dejtonskog uređenja BiH.

Kontroverzni ministar bezbednosti

Ministar bezbednosti BiH Fahrudin Radončić rođen je 1957. godine u Beranama u Crnoj Gori. Osnivanjem Saveza za bolju budućnost BiH (SBB BiH) 30. oktobra 2009. godine zvanično je ušao u politiku. Za predsednika SBB izabran je 5. juna 2010. na Prvom kongresu partije, održanom u Sarajevu.

Na izborima u BiH iste godine izabran je za bošnjačkog člana Predsedništva sa 31 odsto glasova, odmah iza Bakira Izetbegovića, koji je imao 35 odsto. Sukobio se sa mentorima iz vladajuće SDA, preko kojih je godinama sticao veliki kapital i još veću društvenu i političku moć.

U diplomatskim izveštajima iz Sarajeva upućenim Stejt departmentu navodi se da je ušao u politiku kako bi se zaštitio od suđenja za korupciju, i da je zahvaljujući profiterstvu tokom rata 1992–1995. godine postao osnivač i vlasnik vodeće izdavačke kuće. Nedeljnik „Bošnjački avaz“ pokrenuo je 15. septembra 1993. godine u Sarajevu, a posle dve godine 2. oktobra počeo je da izdaje „Dnevni avaz“, najtiražniji dnevni list u BiH, čiji je bio glavni urednik i direktor.

Uređenje FBiH

Na nivou Federacije BiH postoje tri ogranka vlasti. Zakonodavnu vlast čini Parlament, koji se sastoji od Predstavničkog doma i Doma naroda. Izvršnu vlast predstavljaju predsednik, potpredsednik i Vlada, a sudsku čine razni sudovi i tužilaštva. Posebni ogranak čine ombudsmani FBiH.

Federacija BiH je ustrojena na načelu kantona (županija) kojih ima 10: Unsko-sanski kanton sa sedištem u Bihaću, Posavski (Orašje), Tuzlanski (Tuzla), Zeničko-dobojski (Zenica), Bosansko-podrinjski (Goražde), Srednjobosanski (Travnik), Hercegovačko-neretvanski (Mostar), Zapadnohercegovački (Široki Brijeg), Sarajevski (Sarajevo) i kanton br. 10 (Livno).

Hrvati su većina u Zapadnobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu, u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom stanovništvo je mešovitog sastava, dok u ostalim uglavnom žive Bošnjaci.

Advertisements
  1. Komentariši

Vaš komentar

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s